Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur

Een eigen woning kopen is een ideaal van veel mensen. Wanneer u de lasten van uw woning echter niet meer kunt betalen, kan een eigen woning u in grote financiële problemen brengen. Om te voorkomen dat u de woning voortijdig gedwongen moet verkopen, kunt u in bepaalde gevallen uw eigen woning onderverhuren. Daaraan zijn echter strenge voorwaarden verbonden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over tijdelijke verhuur van een eigen woning. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Mag ik zomaar mijn eigen woning tijdelijk verhuren?

Nee, daarvoor moet u een vergunning van de gemeente hebben. Rust er een hypotheek op de woning, dan moet u ook toestemming hebben van uw hypotheekverstrekker. De vergunning van de gemeente is maximaal 2 jaar geldig. Daarna kan de vergunning maximaal 3 keer met een jaar worden verlengd.

Welke voorwaarden stelt de wet aan tijdelijke verhuur?

In de Leegstandswet is bepaald welke soorten woonruimte u tijdelijk mag verhuren:

  • - woonruimte in een gebouw;
  • - woonruimte in een particuliere koopwoning die te koop staat en die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • - woonruimte in een particuliere koopwoning die te koop staat en in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar werd bewoond;
  • - woonruimte in een particuliere koopwoning die te koop staat en in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd is geweest;
  • - woonruimte in een huurwoning die binnenkort gesloopt of ingrijpend gerenoveerd gaat worden.

Bouwt een huurder huurbescherming op bij tijdelijke verhuur?

Nee, bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. Een huurder bouwt in zo'n situatie dan ook geen huurbescherming op. U moet de huurovereenkomst wel voor minimaal 6 maanden aangaan. Voor de huurder geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand; voor de verhuurder een termijn van minimaal 3 maanden. Als de vergunning van de gemeente afloopt, stopt ook automatisch de huurovereenkomst met de tijdelijke huurder.

Mag ik zelf bepalen hoeveel huur ik vraag bij tijdelijke verhuur?

Nee, de huurprijs die u maximaal mag vragen voor tijdelijke verhuur wordt vastgesteld door de gemeente, en opgenomen in de vergunning die u ontvangt. Bij het bepalen van die maximale huurprijs maakt de gemeente gebruik van het zogenaamde woningwaarderingsstelsel. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met eventuele gebreken van de woning. Wilt u zelf de maximale huurprijs alvast berekenen, kijk dan op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck.