WOZ-waarde

WOZ-waarde

Wanneer u een eigen woning bezit, ontvangt u jaarlijks een aanslag gemeentelijke heffingen van de gemeente. Op deze aanslag wordt ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld. Die waarde bepaalt niet alleen hoeveel gemeentelijke belasting u precies moet betalen, maar ook de hoogte van het eigen woning forfait bij uw aangifte inkomstenbelasting. Met andere woorden: hoe hoger de WOZ-waarde van uw woning, des te meer u betaalt. Het is daarom belangrijk om de WOZ-waarde die de gemeente opgeeft, goed te controleren.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een woning. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde van de woning is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde die de gemeente in 2012 gebruikt, is dus de geschatte waarde van de woning op 1 januari 2011. Die waarde baseert de gemeente onder andere op de ligging van de woning, maar ook op de oppervlakte en inhoud van de woning.

Hoe kan ik de WOZ-waarde controleren?

De WOZ-waarde is het bedrag waarvoor de woning in alle redelijkheid kan worden verkocht. Om te controleren of de gemeente de WOZ-waarde zorgvuldig heeft bepaald, kunt u het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. Hierin staan de woningen die de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen. Bij het Kadaster kunt u bovendien koopsominformatie opvragen. U krijgt dan informatie over de aankoopprijs of verkoopprijs van een specifiek adres, of van woningen in een bepaald gebied. Zo kunt u controleren voor welk bedrag vergelijkbare woningen in uw regio zijn gekocht of verkocht. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Kadaster: www.kadaster.nl.

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Wanneer u van mening bent dat de WOZ-waarde die de gemeente voor uw woning hanteert niet juist is, kunt u daartegen bezwaar maken. U hebt hiervoor 6 weken de tijd, nadat u de beschikking met de WOZ-waarde (meestal is dit de aanslag gemeentelijke heffingen) van de gemeente hebt ontvangen. Wij raden u daarom aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. De bezwaartermijn wordt namelijk streng gecontroleerd: als u uw bezwaar ook maar een dag te laat indient, kan dit reden zijn om uw bezwaar niet meer in behandeling te nemen.

Bij wie kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

In eerste instantie kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u daartegen beroep aantekenen bij de bestuursrechter. De rechtbank beoordeelt dan of de gemeente haar werk goed heeft gedaan. Bent u het ook met de uitspraak van de bestuursrechter niet eens, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de Centrale Raad voor Beroep.