Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als u bijvoorbeeld op hoogte werkt, of u werkt met grote machines of gevaarlijke stoffen. Juist daarom is een werkgever verplicht om uw werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever snel maatregelen moet nemen wanneer er een ongeluk of bijna-ongeluk gebeurt. Maar de verplichtingen van uw werkgever gaan verder: hij moet van tevoren bedenken wat er eventueel mis zou kunnen gaan, en ook daar maatregelen voor treffen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over letselschade na een bedrijfsongeval. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Welke schade kan ik vergoed krijgen?

Omdat het de taak van uw werkgever is om te zorgen voor een veilige werkomgeving, kunt u in principe al uw schade vergoed krijgen. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de kosten van het ziekenhuis of een revalidatie. Maar ook uw schade op de langere termijn moet worden vergoed. Bent u bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt, dan loopt u in de toekomst waarschijnlijk inkomen mis. Daardoor bouwt u ook minder pensioen op. En wellicht moet u een hulp in de huishouding nemen, of iemand die uw tuin bijhoudt. Ook voor dat soort schade kunt u een vergoeding krijgen. In bepaalde situaties hebt u bovendien recht op smartengeld, afhankelijk van de ernst van uw letsel en de kans op genezing. Juist omdat er zoveel verschillende soorten schade bestaan, is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u helpen om uw schade goed in kaart te brengen, en vertellen welke bewijzen u daarvoor nodig hebt. Zo weet u zeker dat uw schade zorgvuldig wordt berekend, en dat u uzelf niet tekort doet.

Wat als ik als zzp'er ben ingehuurd?

In feite maakt het niet uit of u in vaste dienst bent, of als zzp'er wordt ingehuurd door een bedrijf. De Hoge Raad heeft namelijk recent geoordeeld dat de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving bij de opdrachtgever ligt, wanneer u als zelfstandige wordt ingehuurd. Daarmee hebt u als zelfstandige dus dezelfde rechtsbescherming als een werknemer in loondienst.

Wie moet het bewijs aanleveren?

Normaal gesproken geldt: ‘wie eist, bewijst’. Dat betekent dat als u vindt dat u ergens recht op hebt, u dat ook moet bewijzen. Bij bedrijfsongevallen is dat vaak erg lastig. Uw werkgever is meestal veel beter op de hoogte van de diverse bedrijfsprocessen en de genomen veiligheidsmaatregelen dan uzelf. Om die reden is het bij bedrijfsongevallen tegenwoordig zo, dat uw werkgever moet aantonen dat er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Wat nu als het ongeval mijn eigen schuld is?

Dat ligt eraan wat u onder ‘eigen schuld’ verstaat. Als u doelbewust alle waarschuwingen van uw werkgever in de wind slaat, en zelf een overdreven groot risico neemt, is uw werkgever natuurlijk niet aansprakelijk voor de gevolgen. Maar meestal ligt het niet zo simpel. Stel, u werkt met een grote machine die eigenlijk door twee mensen moet worden bediend. Maar het bedrijf waar u werkt is onderbezet, en uw baas laat weten dat de klus hoe dan ook deze week af moet. Omdat niemand u kan helpen, bedient u toch maar zelf de machine, met een ongeluk als gevolg. In zo'n geval is er niet zonder meer sprake van eigen schuld. Uw werkgever moet immers zorgen voor voldoende personeel. Door de werknemers desondanks te pushen om het werk op tijd af te hebben, nam uw werkgever het risico dat er minder veilig gewerkt zou worden.

Kan ik ook zelf met (de verzekeraar van) mijn werkgever onderhandelen?

Ja, als u dat wilt kan dat. Er zit echter een groot risico aan. De meeste mensen hebben gelukkig weinig ervaring met letselschade. Ze weten daarom niet precies welke schade ze vergoed kunnen krijgen, en waar ze tijdens de onderhandelingen precies op moeten letten. De verzekeraar kan daarvan profiteren: men doet u snel een aanbod dat op het eerste gezicht heel redelijk lijkt. Wanneer u dat bod accepteert, is het dossier daarmee gesloten. Blijkt dan achteraf dat u eigenlijk meer schade had, dan is het heel lastig om die schade alsnog vergoed te kunnen krijgen.

Is het niet heel erg duur om een letselschade-advocaat in te schakelen?

Een letselschade-advocaat heeft vaak te maken met complexe aansprakelijkheidsvragen en schadeberekeningen. Omdat letselschade vaak over grote bedragen gaat, draagt de advocaat ook een grote (financiële) verantwoordelijkheid. Dus laten we er niet omheen draaien: de kosten van een letselschade-advocaat kunnen fors oplopen. Ook die kosten vallen echter onder uw schade. Was het ongeval niet uw eigen schuld, dan moeten ook de kosten van uw advocaat dus door uw werkgever worden vergoed. In de praktijk werkt het meestal zo, dat u de advocaatkosten niet hoeft voor te schieten. Wij zorgen ervoor dat u eerst uw eigen schade vergoed krijgt. Pas als de onderhandelingen zijn afgerond, en u uw betaling hebt ontvangen, stellen wij onze rekening op. Die gaat rechtstreeks naar (de verzekeraar van) uw werkgever, zodat u daar geen zorgen over hebt.