Medische fouten

Medische fouten

Wanneer u zich laat behandelen door uw huisarts, een ziekenhuisarts, een psychiater of een ander medisch specialist, gaat u er vanuit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Helaas komt het soms toch voor dat er een fout wordt gemaakt bij de behandeling, of dat u zelfs de verkeerde behandeling krijgt. Terwijl u dat emotioneel nog moet verwerken, zal er vaak een herstelbehandeling moeten worden uitgevoerd. Bovendien krijgt u te maken met een vervelende aansprakelijkheidskwestie, en een of meer verzekeraars. In zo'n situatie is het belangrijk dat u een advocaat inschakelt die u vertrouwen geeft. U moet met uw advocaat immers goed over uw medische situatie kunnen praten, en het gevoel hebben dat uw advocaat u zorgen uit handen neemt.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over letselschade na een medische fout. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Welke schade kan ik vergoed krijgen?

Een arts is een professional, die u met de grootst mogelijk zorg hoort te behandelen. Natuurlijk kunnen artsen niet alle problemen oplossen, en soms zal er tussen artsen verschil van inzicht bestaan. Maar wanneer uw arts een beroepsfout maakt, is hij verantwoordelijk voor alle schade die u daaraan overhoudt. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de kosten van een hersteloperatie of een revalidatie. Maar ook uw schade op de langere termijn moet worden vergoed. Bent u bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt, dan loopt u in de toekomst waarschijnlijk inkomen mis. Daardoor bouwt u ook minder pensioen op. En wellicht moet u een hulp in de huishouding nemen, of iemand die uw tuin bijhoudt. Ook voor dat soort schade kunt u een vergoeding krijgen. In bepaalde situaties hebt u bovendien recht op smartengeld, afhankelijk van de ernst van uw letsel en de kans op genezing. Juist omdat er zoveel verschillende soorten schade bestaan, is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u helpen om samen met onze medisch adviseur uw schade goed in kaart te brengen, en vertellen welke bewijzen u daarvoor nodig hebt. Zo weet u zeker dat uw schade zorgvuldig wordt berekend, en dat u uzelf niet tekort doet.

Hoe kan ik bewijzen dat mijn arts een fout heeft gemaakt?

In sommige gevallen is een medische fout redelijk eenvoudig aan te tonen. Bijvoorbeeld wanneer u de verkeerde medicijnen hebt gekregen, of er een verkeerde dosis is voorgeschreven. Vaak is de situatie echter een stuk lastiger. Bijvoorbeeld wanneer uw arts een diagnose stelt, die achteraf niet helemaal juist blijkt te zijn. De vraag is dan of uw arts had kunnen weten dat de diagnose niet klopte. In zo'n situatie kan een second opinion van een andere arts uitkomst bieden. Zeker wanneer het om specialistische medische handelingen gaat, hebt u daar zelf vaak te weinig verstand van om precies te begrijpen wat er is fout gegaan. In zo'n situatie vragen wij uw medisch dossier op bij de arts. Daarin staat precies beschreven welke onderzoeken u hebt gehad, wat de conclusies van de arts waren, en welke behandeling u hebt gekregen. Wij werken samen met een vaste medisch adviseur, die voldoende medische kennis heeft om uw medisch dossier te bestuderen, en precies kan analyseren welke fouten uw arts heeft gemaakt. Ook de verzekeraar van de arts heeft zo'n medisch adviseur. Wanneer deze medische specialisten het eens zijn over wat er precies is fout gegaan, kan er vervolgens worden onderhandeld over uw schadevergoeding.

Kan ik ook zelf met (de verzekeraar van) mijn arts onderhandelen?

Ja, als u dat wilt kan dat. Er zit echter een groot risico aan. De meeste mensen hebben gelukkig weinig ervaring met letselschade. Ze weten daarom niet precies welke schade ze vergoed kunnen krijgen, en waar ze tijdens de onderhandelingen precies op moeten letten. De verzekeraar kan daarvan profiteren: men doet u snel een aanbod dat op het eerste gezicht heel redelijk lijkt. Wanneer u dat bod accepteert, is het dossier daarmee gesloten. Blijkt dan achteraf dat u eigenlijk meer schade had, dan is het heel lastig om die schade alsnog vergoed te kunnen krijgen.

Is het niet heel erg duur om een letselschade-advocaat in te schakelen?

Een letselschade-advocaat heeft vaak te maken met complexe aansprakelijkheidsvragen en schadeberekeningen. Omdat letselschade vaak over grote bedragen gaat, draagt de advocaat ook een grote (financiële) verantwoordelijkheid. Dus laten we er niet omheen draaien: de kosten van een letselschade-advocaat kunnen fors oplopen. Ook die kosten vallen echter onder uw schade. Ook de kosten van uw advocaat moeten dus door (de verzekeraar van) de arts worden vergoed. In de praktijk werkt het meestal zo, dat u de advocaatkosten niet hoeft voor te schieten. Wij zorgen ervoor dat u eerst uw eigen schade vergoed krijgt. Pas als de onderhandelingen zijn afgerond, en u uw betaling hebt ontvangen, stellen wij onze rekening op. Die gaat rechtstreeks naar (de verzekeraar van) uw arts, zodat u daar geen zorgen over hebt.