Mishandeling & (zeden)misdrijf

Mishandeling & (zeden)misdrijf

Slachtoffer worden van een mishandeling of (zeden)misdrijf is een verschrikkelijke gebeurtenis, die uw leven ingrijpend verandert. Afgezien van uw (lichamelijke) schade komt er emotioneel waarschijnlijk heel wat op u af: u hebt immers een traumatische ervaring. In zo'n situatie wilt u op het eerste moment waarschijnlijk helemaal niet aan een advocaat denken. Het is veel belangrijker dat u eerst steun vindt bij familie en vrienden. De politie zal u waarschijnlijk ook in contact brengen met Slachtofferhulp, zodat u met een professional kunt praten over wat er gebeurd is.

Wanneer u eenmaal de eerste schok te boven bent, zullen er waarschijnlijk allerlei vragen bij u opkomen: hoe gaat de juridische procedure nu verder? Kan ik een schadevergoeding ontvangen, en wie kan mij daarin bijstaan? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over letselschade als gevolg van een mishandeling of (zeden)misdrijf. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Moet ik aangifte doen, en hoe gaat dat precies?

Niemand kan u verplichten om aangifte te doen. Voor het politie-onderzoek is dat echter wel vaak van groot belang. Ook wanneer u later uw schade wilt verhalen op de dader, is het belangrijk dat u wel aangifte doet. Natuurlijk begrijpen we dat dat best een hele stap kan zijn, zeker als u slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een aanranding of verkrachting. Als u er tegenop ziet om in uw eentje naar de politie te gaan, kunt u gerust iemand meenemen. U kunt bij de politie ook aangeven of u bij een vrouwelijke of een mannelijke agent aangifte wilt doen.

Komt de dader mijn gegevens te weten?

In Nederland is het zo dat wanneer iemand aangifte tegen je doet, je recht hebt om te weten wie dat heeft gedaan. Aangifte doen is daarom standaard niet anoniem. In bijzondere, bedreigende situaties is het echter wel mogelijk om anoniem aangifte te doen. De politie moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechter-commissaris. Is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen, maar wilt u niet dat de dader achter uw adresgegevens komt? Dan kunt u in plaats van uw woonadres een briefadres opgeven. Dat kan het adres van de politie zijn, maar ook van Slachtofferhulp of bijvoorbeeld uw werkgever. Alle post over het onderzoek wordt dan naar het briefadres verstuurd; uw persoonlijke adresgegevens blijven geheim. Op deze manier aangifte doen is altijd mogelijk; de politie mag u dit niet weigeren.

Wat gebeurt er nadat ik aangifte heb gedaan?

Nadat u aangifte hebt gedaan, start de politie met het opsporingsonderzoek. Wanneer de verdachte wordt opgespoord, zal er een strafzaak tegen de verdachte worden gestart. Wanneer de politie geen verdachte kan vinden, kunt u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf contact opnemen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Via dit fonds kunt u een tegemoetkoming in uw schade krijgen. Heeft de politie niet genoeg bewijs kunnen verzamelen tegen een verdachte, dan kan het voorkomen dat de zaak wordt geseponeerd. Dat betekent dat er geen strafzaak wordt gestart.

Word ik betrokken bij de strafzaak?

In eerste instantie is de strafzaak een procedure tussen de verdachte en het Openbaar Ministerie. Toch kunt u daar wel mee te maken krijgen, bijvoorbeeld wanneer u wordt opgeroepen om te getuigen. Als u uw schade op de verdachte wilt verhalen, is de uitkomst van zo'n strafzaak natuurlijk van groot belang. Voor relatief eenvoudige schades kunt u zich daarom voegen in de strafzaak. Dat betekent dat u uw schade al tijdens de strafzaak meldt. Wanneer de rechter de verdachte veroordeelt, wordt er ook gelijk een uitspraak gedaan over uw schade. Schade die op zo'n manier wordt toegewezen, hoeft u niet zelf te innen bij de dader; dat regelt het Openbaar Ministerie voor u. Wanneer uw schade niet bijzonder groot of bijzonder complex is, is zo'n voeging dan ook vaak een goede keuze: het is een snelle oplossing, die u in principe niets kost.

Wat als ik een grote of complexe schade heb?

Wanneer uw schade te groot of te complex is om gelijk tijdens de strafprocedure te regelen, moet u eerst de uitkomst van de strafzaak afwachten. Als de verdachte inderdaad door de rechter wordt veroordeeld, kunt u daarna zelf een rechtszaak tegen de dader starten. U stelt de verdachte dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. Dat kan materiële schade zijn, zoals bijvoorbeeld beschadigde kleding of andere eigendommen. Maar ook uw schade op de langere termijn moet worden vergoed. Bent u bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt, dan loopt u in de toekomst waarschijnlijk inkomen mis. Daardoor bouwt u ook minder pensioen op. En wellicht moet u een hulp in de huishouding nemen, of iemand die uw tuin bijhoudt. Ook voor dat soort schade kunt u een vergoeding krijgen. In bepaalde situaties hebt u bovendien recht op smartengeld. Juist omdat er zoveel verschillende soorten schade bestaan, is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u helpen om uw schade goed in kaart te brengen, en vertellen welke bewijzen u daarvoor nodig hebt. Zo weet u zeker dat uw schade zorgvuldig wordt berekend, en dat u uzelf niet tekort doet.

Is het niet heel erg duur om zelf een advocaat in te schakelen?

Een letselschade-advocaat heeft vaak te maken met complexe aansprakelijkheidsvragen en schadeberekeningen. Omdat letselschade vaak over grote bedragen gaat, draagt de advocaat ook een grote (financiële) verantwoordelijkheid. Dus laten we er niet omheen draaien: de kosten van een letselschade-advocaat kunnen fors oplopen. Ook die kosten vallen echter onder uw schade. Ook de kosten van uw advocaat moeten dus door de dader worden vergoed. In de praktijk werkt het meestal zo, dat u de advocaatkosten niet hoeft voor te schieten. Wij zorgen ervoor dat u eerst uw eigen schade vergoed krijgt. Pas als de onderhandelingen zijn afgerond, en u uw betaling hebt ontvangen, stellen wij onze rekening op. Die gaat rechtstreeks naar de dader, zodat u daar geen zorgen over hebt.