Stopzetten uitkering

Stopzetten uitkering

Wanneer u een uitkering ontvangt van de gemeente, de ISD of bijvoorbeeld het UWV, gaat u ervan uit dat u uw uitkering steeds op tijd ontvangt. U kunt het geld immers niet zomaar missen. Het is dan ook bijzonder vervelend als uw uitkering niet op tijd wordt uitbetaald, wanneer het bedrag niet klopt of wanneer uw uitkering zelfs helemaal wordt stopgezet. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over uitbetaling en intrekking van uitkeringen. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Mag mijn uitkering zomaar worden opgeschort of ingetrokken?

Natuurlijk mag uw uitkering niet zomaar worden opgeschort of ingetrokken. De uitkeringsinstantie moet hiervoor een goede reden hebben. De belissing over het opschorten of intrekken van uw uitkering moet u bovendien schriftelijk worden toegestuurd, zodat u daartegen bezwaar kunt maken. Wel is het zo dat uw uitkeringsinstantie zelfstandig mag beslissen over het opschorten of intrekken van uw uitkering; hiervoor is in eerste instantie geen toestemming van de rechter nodig.

Kan ik bezwaar maken tegen het opschorten of intrekken van mijn uitkering?

Ja, tegen iedere beslissing die een uitkeringsinstantie neemt, kunt u bezwaar maken. Meestal heeft u daarvoor 6 weken de tijd, nadat u de beslissing hebt ontvangen. Wij raden u daarom aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. De bezwaartermijn wordt namelijk streng gecontroleerd: als u uw bezwaar ook maar een dag te laat indient, kan dit reden zijn om uw bezwaar niet meer in behandeling te nemen.

Bij wie kan ik bezwaar maken tegen het opschorten of intrekken van mijn uitkering?

U dient bezwaar te maken bij de uitkeringsinstantie zelf. Ontving u de uitkering van de gemeente, dan moet u dus ook bezwaar maken bij de gemeente. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u daartegen beroep aantekenen bij de bestuursrechter. De rechtbank beoordeelt dan of de uitkeringsinstantie haar werk goed heeft gedaan. Bent u het ook met de uitspraak van de bestuursrechter niet eens, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de Centrale Raad voor Beroep.

Hoe kan ik een advocaat betalen, nu ik geen uitkering meer heb?

Wanneer u helemaal geen inkomsten meer hebt, kunt u natuurlijk ook geen advocaat betalen. In dat geval komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het grootste gedeelte van de kosten wordt dan door de overheid rechtstreeks aan uw advocaat betaalt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Gesubsidieerde rechtsbijstand.