Adoptie

Adoptie

Wanneer u een Nederlands kind wilt adopteren, hebt u daarvoor toestemming nodig van de rechter. Het adoptieverzoek moet in dat geval door een advocaat worden ingediend. Dat is anders wanneer u een buitenlands kind wilt adopteren: daarvoor hoeft u geen procedure bij de rechter te voeren.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over adoptie van een Nederlands kind. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u toe niets. Bent u op zoek naar informatie over adoptie van een buitenlands kind, dan verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Welke voorwaarden gelden er voor adoptie?

Wanneer u een Nederlands kind wilt adopteren, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de adoptie in het belang van het kind zijn. Ook is het een vereiste dat het kind dat u wilt adopteren niets meer te verwachten heeft van de biologische ouders. Het is aan de rechter om te bepalen of dat het geval is. Daarnaast mogen de adoptieouders niet de grootouders van het kind zijn. De adoptieouders moeten bovendien minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind. Een andere voorwaarde is dat de biologische ouders het eens zijn met het het adoptieverzoek. Verder moet het kind zelf minderjarig zijn. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie.

Wanneer kan ik een adoptieverzoek indienen?

Bij adoptie van een Nederlands kind geldt een verzorgingstermijn van 1 jaar. Dat betekent dat u ten minste een jaar lang het kind moet hebben verzorgd en opgevoed, voordat u een adoptieverzoek kunt indienen. Wilt u met z'n tweeën of als stiefouder een kind adopteren, dan moet u daarnaast minimaal 3 jaar hebben samengeleefd met uw partner.

Wat als ik geen adoptieverzoek kan of wil indienen?

Soms is adoptie niet mogelijk, of niet gewenst. In dat geval kunt u proberen het gezamenlijk gezag over het kind te verkrijgen. Daarmee krijgt u dezelfde gezagsrechten en -plichten als de ouder(s) van het kind. U bent daarmee in alle opzichten verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Ook voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag moet u een aanvraag indienen bij de rechtbank. Daarvoor hebt u, net als bij adoptie, een advocaat nodig.

Hoe kan ik als duomoeder of meemoeder een kind adopteren?

Wanneer u een lesbische relatie hebt en u krijgt een kind, kan de duomoeder of meemoeder direct een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. De verzorgingstermijn en samenlevingstermijn gelden niet voor duomoeders. Het maakt dus niet uit hoe lang u en uw partner al samen zijn.

Kan ik al voor de geboorte een adoptieverzoek indienen?

Ja, als duomoeder of meemoeder kunt u al tijdens de zwangerschap van uw partner een adoptieverzoek indienen. Het verzoek wordt dan zo snel mogelijk na de geboorte behandeld. Wanneer de rechter uw verzoek toewijst, gaat de adoptie met terugwerkende kracht in op de dag van de geboorte van uw kind. Wanneer u het verzoek indient binnen een half jaar na de geboorte, gaat de adoptie in op de dag waarop het verzoek is ingediend.

Is adoptie als duomoeder of meemoeder altijd nodig?

Nee, voor kinderen die na 1 april 2014 geboren zijn uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap en met een anonieme donor, is een adoptieprocedure bij de rechtbank niet nodig. De duomoeder wordt bij de geboorte automatisch juridisch ouder van het kind. Daarvoor moet u bij de geboorteaangifte wel een verklaring indienen waaruit blijkt dat de donor inderdaad anoniem is.

Wat kost het om een adoptieverzoek in te dienen?

Bij het indienen van een adoptieverzoek zult u in ieder geval kosten maken voor een advocaat. Ook de rechtbank rekent u kosten om het verzoek in behandeling te nemen. Omdat ieders situatie anders is, kunnen we hier geen vaste bedragen voor noemen. Toch wilt u natuurlijk wel van tevoren weten waar u aan toe bent. Bij Advocatenkantoor Coby Koorn kunt u daarom altijd vooraf een vaste prijs afspreken. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over de prijzen die wij hanteren, de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de behandelkosten van de rechtbank vindt u op de pagina Prijzen. U kunt ook geheel vrijblijvend online een offerte aanvragen.