Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Wanneer ouders uit elkaar gaan, blijven zij wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat betekent ook dat beide ouders moeten meebetalen aan de kosten van de kinderen. De ouder bij wie de kinderen wonen heeft daarom recht op kinderalimentatie van de andere ouder. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over kinderalimentatie. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie hangt van veel factoren af. Er is dan ook een complexe berekening voor nodig. Zo'n draagkrachtberekening kunt u het beste door een advocaat laten maken. Die gebruikt namelijk dezelfde methode als de rechter. In het kort wordt de alimentatie als volgt berekend. Eerst wordt berekend hoeveel geld er per maand nodig is voor de kinderen. Daarbij worden vaste normen gebruikt, afhankelijk van de leefsituatie. Deze kosten worden naar rato van inkomen over de beide ouders verdeeld. De ouder die het meest verdient, moet dus ook het meeste meebetalen in de kosten van de kinderen. Voordat de alimentatie wordt vastgesteld, wordt er echter eerst bekeken hoeveel geld de partner die het meest verdient maandelijks kan missen. Wanneer diegene maandelijks geen geld overhoudt, wordt er geen kinderalimentatie vastgelegd, ook al heeft de partner die het minst verdiend daar wel behoefte aan.

Kan ik ook zelf afspraken maken over de kinderalimentatie?

Natuurlijk; u kunt gerust een hogere of lagere kinderalimentatie afspreken dan de rechter normaal zou vastleggen. U kunt ook afspreken dat er helemaal geen kinderalimentatie wordt betaald. Voorwaarde is wel dat u en uw ex-partner het hierover eens zijn; wanneer u het samen niet eens kunt worden, zult u alsnog naar de rechter moeten.

Hoe lang moet er kinderalimentatie worden betaald?

Ouders zijn financieel verantwoordelijk voor hun kinderen totdat die 21 jaar zijn. Maar wanneer kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat betekent trouwens niet dat u voor oudere kinderen niet mag betalen: zolang kinderen jonger dan 25 jaar zijn en een opleiding volgen, mag u kinderalimentatie blijven betalen zonder dat dat gevolgen heeft voor de belasting.

Blijft de kinderalimentatie altijd gelijk?

Nee, de alimentatiebedragen kunnen veranderen. In principe moet de alimentatie ieder jaar worden verhoogd met de wettelijke indexering. Dat is een inflatiecorrectie die de overheid jaarlijks vaststelt. Een overzicht van de wettelijke indexering vindt u op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Voor deze jaarlijkse verhoging hoeft u niet naar de rechter; degene die kinderalimentatie betaalt is verplicht hiermee rekening te houden. Wanneer de financiële situatie van u of uw ex-partner is veranderd, kunt u de rechter vragen om opnieuw de kinderalimentatie vast te stellen. Bijvoorbeeld omdat u of uw ex-partner meer of juist minder verdient dan destijds.

Wat als mijn ex-partner de wettelijke indexering niet betaalt?

Wij raden u aan om uw ex-partner hierover eerst zelf een brief te sturen. Blijft uw ex-partner weigeren de indexering te betalen, dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit is als het ware een deurwaarderskantoor van de overheid, speciaal voor alimentatie. Op de website van het LBIO leest u hier meer over, en kunt u zich aanmelden.

Wat als mijn ex-partner te weinig alimentatie betaalt?

Wanneer de alimentatie door de rechter is vastgelegd, kunt u een deurwaarder inschakelen om de alimentatie te incasseren. Natuurlijk kunnen wij dit ook voor u regelen. Als de achterstand echter niet groter is dan 6 maanden, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit is als het ware een deurwaarderskantoor van de overheid, speciaal voor alimentatie. Op de website van het LBIO leest u hier meer over, en kunt u zich aanmelden.

Moet ik kinderalimentatie opgeven aan de Belastingdienst?

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u dat niet op te geven aan de Belastingdienst. Over kinderalimentatie hoeft u namelijk geen belasting te betalen. Betaalt u kinderalimentatie, dat hebt u in bepaalde situaties recht op persoonsgebonden aftrek. Meer informatie over belasting en kinderalimentatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Wat kost het om kinderalimentatie te laten vastleggen of wijzigen?

Omdat ieders financiële situatie anders is, kunnen we hier geen vast bedrag voor noemen. Toch wilt u natuurlijk wel van tevoren weten waar u aan toe bent. Bij Advocatenkantoor Coby Koorn kunt u daarom altijd vooraf een vaste prijs afspreken. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over de prijzen die wij hanteren, de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de behandelkosten van de rechtbank vindt u op de pagina Prijzen. U kunt ook geheel vrijblijvend online een offerte aanvragen.