Omgangsregeling

Omgangsregeling

Kinderen en ouders hebben recht op omgang met elkaar. Het is dan ook belangrijk om goede afspraken te maken over de omgang, wanneer u uw relatie beëindigt. Sinds 1 maart 2009 is het zelfs verplicht om die afspraken schriftelijk vast te leggen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed contact met hun ouders houden, ook al hebben de ouders onderling ruzie. In de meeste gevallen adviseren wij daarom een omgangsregeling vast te leggen waarin de kinderen minimaal een weekend per 14 dagen bij de ouder zijn waar ze niet wonen, net als de helft van de schoolvakanties en de helft van de feestdagen.

In bepaalde situaties is zo'n standaard omgangsregeling echter niet geschikt, of ontstaan er problemen over de omgang. Een omgangsregeling schept immers ook verplichtingen: beide ouders moeten betrokken blijven bij het leven van de kinderen, en blijven voor de kinderen verantwoordelijk. Dat betekent dat allebei de ouders interesse moeten tonen voor de kinderen, en elkaar op de hoogte moeten houden van hoe het met de kinderen gaat.

Wanneer er om welke reden dan ook problemen ontstaan met de omgang, vinden wij het belangrijk om op korte termijn een oplossing te vinden. Dat is immers in het belang van de kinderen. Soms betekent dat een goed gesprek met u en uw ex-partner. Maar als het nodig is, gaan we zo snel mogelijk voor u naar de rechter. Bijvoorbeeld om naleving van de omgangsregeling af te dwingen, om de omgangsregeling aan te passen of uit te breiden, of zelfs om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te wijzigen.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over omgang. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Moet ik de afspraken door de rechter laten vastleggen?

Nee. Sinds 1 maart 2009 is het verplicht dat u de afspraken met uw ex-partner schriftelijk vastlegt in een ouderschapsplan. Dat kan via de rechter, maar hoeft niet. In de meeste gevallen zult u echter, als u uw relatie beëindigt, toch al een advocaat inschakelen. In dat geval kan uw advocaat u helpen met het maken van afspraken over de omgang. De afspraken kunnen dan gelijk, samen met de andere afspraken die u hebt gemaakt, door de rechter worden vastgelegd. Meer informatie over het ouderschapsplan vindt u op de pagina Ouderschapsplan.

Aan welke regels moet een omgangsregeling voldoen?

Er zijn geen voorschriften voor een omgangsregeling. Dat betekent dat u in principe alles mag afspreken, zolang uw ex-partner daarmee akkoord is. Wanneer u het samen niet eens wordt, kunt u aan de rechter vragen om een omgangsregeling vast te leggen.

Kan ik de omgangsregeling laten wijzigen?

Ja, u kunt aan de rechter vragen de omgangsregeling te wijzigen. Het maakt daarbij niet uit of de eerdere omgangsregeling door de rechter is vastgelegd, of dat u in overleg met uw ex-partner afspraken hebt gemaakt. Voorwaarde is wel, dat er een wijziging van de omstandigheden heeft plaatsgevonden. U moet dus kunnen aantonen wat er is veranderd, en waarom de omgangsregeling moet worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat u of uw ex-partner is verhuisd, een nieuwe relatie heeft gekregen, of een nieuwe baan heeft met andere werktijden.

Kan de rechter iemand omgang verbieden?

Alleen in uitzonderlijke situaties kan het zijn dat het beter voor de kinderen is wanneer ze geen contact meer hebben met een van de ouders. In dat geval kan de rechter besluiten om aan die ouder het recht op omgang te ontzeggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het niet verantwoord is dat een van de ouders omgang heeft met de kinderen, of wanneer de kinderen ouder zijn dan 12 en zelf ernstig bezwaar hebben tegen de omgang.

Kan ik ook omgang krijgen als ik geen ouder ben?

Ja, in bijzondere situaties is dat mogelijk. De voorwaarde is dat u een sterke band moet hebben met het kind, en het kind met u. Bijvoorbeeld wanneer u voogd, pleegouder of stiefouder bent geweest. Maar ook grootouders die een tijd lang hun kleinkind hebben verzorgd, kunnen een omgangsregeling krijgen. Of mensen die een tijd voor het kind van hun partner hebben gezorgd, terwijl dat niet hun eigen kind was.

Ben ik verplicht de omgangsregeling na te komen?

Ja. U mag niet zomaar zonder overleg van de omgangsregeling afwijken, tenzij u daar een goede reden voor hebt. De rechter kan u zelfs een boete opleggen, wanneer u zich niet aan de omgangsregeling houdt. Alleen in bijzondere situaties kunt u er zonder overleg voor kiezen om niet mee te werken aan de omgangsregeling. Bijvoorbeeld wanneer uw ex-partner (overmatig) drank of drugs gebruikt, of de kinderen verwaarloost of mishandelt. In zo‘n geval is het wel belangrijk om snel een advocaat in te schakelen, zodat de omgangsregeling officieel wordt aangepast of stopgezet.

Wat als mijn ex-partner de omgangsregeling niet nakomt?

Als uw ex-partner zich structureel niet aan de gemaakte afspraken houdt, kunt u het beste een advocaat inschakelen. Die kan uw zaak dan aan de rechter voorleggen. In extreme gevallen kunt u de rechter zelfs om een dwangsom verzoeken. Dat betekent dat uw ex-partner een boete moet betalen voor iedere keer dat de afspraken niet worden nagekomen.

Wat kost het om een omgangsregeling te laten vastleggen of wijzigen?

Omdat ieders situatie anders is, kunnen we hier geen vast bedrag voor noemen. Toch wilt u natuurlijk wel van tevoren weten waar u aan toe bent. Bij Advocatenkantoor Coby Koorn kunt u daarom altijd vooraf een vaste prijs afspreken. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over de prijzen die wij hanteren, de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de behandelkosten van de rechtbank vindt u op de pagina Prijzen. U kunt ook geheel vrijblijvend online een offerte aanvragen.