Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Ouders hebben normaal gesproken allebei gezag over hun kinderen. Ook wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, blijft dat gezamenlijk gezag gewoon bestaan. Het is immers belangrijk dat kinderen goed contact met hun ouders houden, ook al hebben de ouders onderling ruzie. In bepaalde situaties is gezamenlijk gezag echter niet wenselijk, of ontstaan er problemen over het gezag. Ouderlijk gezag schept immers ook verplichtingen: beide ouders moeten betrokken blijven bij het leven van de kinderen, en blijven voor de kinderen verantwoordelijk. Dat betekent dat allebei de ouders interesse moeten tonen voor de kinderen, en elkaar op de hoogte moeten houden hoe het met de kinderen gaat.

Wanneer er om welke reden dan ook problemen ontstaan over het ouderlijk gezag, vinden wij het belangrijk om op korte termijn een oplossing te vinden. Dat is immers in het belang van de kinderen. Soms betekent dat een goed gesprek met u en uw ex-partner. Maar als het nodig is, gaan we zo snel mogelijk voor u naar de rechter. In extreme situaties kan de rechter namelijk een of beide ouders het gezag ontnemen.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over ouderlijk gezag. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe krijg ik als ouder het gezag over mijn kinderen?

Ouders die voor de geboorte van hun kind zijn getrouwd, krijgen automatisch allebei het ouderlijk gezag over hun kind. Dat geldt ook voor ouders die niet zijn getrouwd, maar wel een geregistreerd partnerschap hebben. In alle andere gevallen krijgt de moeder van het kind automatisch ouderlijk gezag. De vader moet dat gezag eerst aanvragen bij de rechtbank. Daarvoor is het wel nodig dat de vader zijn kind eerst officieel erkent.

Hebt u geen ouderlijk gezag, maar wilt u dat wel graag? Dan zijn er twee mogelijkheden. Als de andere ouder het ermee eens is dat u ook ouderlijk gezag krijgt, kunt u samen een verzoek bij de rechtbank indienen via het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’. U kunt het formulier hier downloaden als PDF-bestand. Wil de andere ouder niet dat u het ouderlijk gezag krijgt, dan zult u een advocaat moeten inschakelen. Die kan dan namens u een verzoek indienen bij de rechter, om u alsnog het ouderlijk gezag te verlenen.

Hoe kan ik controleren of ik ouderlijk gezag heb?

Elke rechtbank in Nederland heeft een gezagsregister. Daarin worden alle beslissingen bijgehouden die rechters over het gezag over minderjarige kinderen nemen. Het gezagsregister is openbaar: u heeft het recht om het register op aanvraag in te zien. Wilt u weten wat er in het gezagsregister is genoteerd over uw kind, dan kunt u een verzoek indienen bij de griffier van de rechtbank waaronder de gemeente valt waar uw kind is geboren. Voor kinderen die buiten Nederland zijn geboren, of van wie de geboorteplaats onbekend is, moet u contact opnemen met de griffier van de rechtbank in Amsterdam.

Kan ik het ouderlijk gezag zelf laten wijzigen?

Hebt u geen ouderlijk gezag, maar wilt u dat wel graag? Dan zijn er twee mogelijkheden. Als de andere ouder het ermee eens is dat u ook ouderlijk gezag krijgt, kunt u samen een verzoek bij de rechtbank indienen via het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’. U kunt het formulier hier downloaden als PDF-bestand. Wil de andere ouder niet dat u het ouderlijk gezag krijgt, dan zult u een advocaat moeten inschakelen. Die kan dan namens u een verzoek indienen bij de rechter, om u alsnog het ouderlijk gezag te verlenen.

Kan de rechter iemand het ouderlijk gezag ontnemen?

Ja, dat kan. Meestal is het echter in het belang van de kinderen, dat beide ouders gezag hebben. Er moet dus wel het nodige aan de hand zijn, voordat de rechter iemand het ouderlijk gezag ontneemt. Wilt u iemand het ouderlijk gezag laten ontnemen, dan moet u daarvoor een advocaat inschakelen. Die kan dan namens u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Wat kost het om het ouderlijk gezag te laten wijzigen?

Omdat ieders situatie anders is, kunnen we hier geen vast bedrag voor noemen. Toch wilt u natuurlijk wel van tevoren weten waar u aan toe bent. Bij Advocatenkantoor Coby Koorn kunt u daarom altijd vooraf een vaste prijs afspreken. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over de prijzen die wij hanteren en de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de pagina Prijzen. U kunt ook geheel vrijblijvend online een offerte aanvragen.