Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer u bent gescheiden, kan het zijn dat u of uw ex-partner niet genoeg inkomen heeft om te kunnen rondkomen. In dat geval is de andere partner verplicht om partneralimentatie te betalen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over partneralimentatie. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe hoog is de partneralimentatie?

De hoogte van de partneralimentatie hangt van veel factoren af. Er is dan ook een complexe berekening voor nodig. Zo'n draagkrachtberekening kunt u het beste door een advocaat laten maken. Die gebruikt namelijk dezelfde methode als de rechter. In het kort wordt de alimentatie als volgt berekend. Eerst wordt berekend hoeveel geld de partner die het minste verdient maandelijks nodig heeft. Daarbij worden vaste normen gebruikt, afhankelijk van de leefsituatie. Het inkomen dat de partner zelf verdient, wordt hiervan afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is het geld dat in principe als alimentatie moet worden betaald. Voordat de alimentatie wordt vastgesteld, wordt er echter eerst bekeken hoeveel geld de partner die het meest verdient maandelijks kan missen. Wanneer diegene maandelijks geen geld overhoudt, wordt er geen partneralimentatie vastgelegd, ook al heeft de partner die het minst verdient daar wel behoefte aan.

Kan ik ook zelf afspraken maken over de partneralimentatie?

Natuurlijk; u kunt gerust een hogere of lagere partneralimentatie afspreken dan de rechter normaal zou vastleggen. U kunt ook afspreken dat er helemaal geen partneralimentatie wordt betaald. Voorwaarde is wel dat u en uw ex-partner het hierover eens zijn; wanneer u het samen niet eens kunt worden, zult u alsnog naar de rechter moeten.

Hoe lang moet er partneralimentatie worden betaald?

Dat ligt aan de datum waarop u bent gescheiden. Wanneer u op of na 1 juli 1994 bent gescheiden, hoeft er maximaal 12 jaar partneralimentatie te worden betaald. Heeft het huwelijk minder dan 5 jaar geduurd en zijn er geen kinderen, dan hoeft er zelfs niet langer te worden betaald dan dat het huwelijk heeft geduurd. Is de betaaltermijn verstreken, dan is er geen toestemming van de rechter nodig om de partneralimentatie te stoppen; degene die alimentatie moest betalen kan gewoon de betalingen stopzetten. Daarna heeft de partner die de alimentatie ontving de mogelijkheid om binnen 3 maanden een verzoek tot verlenging van de alimentatie wegens zwaarwegende omstandigheden in te dienen bij de rechtbank.

Voor echtscheidingen van vóór 1 juli 1994 gelden andere regels; daar wordt gekeken naar wat er destijds is afgesproken. In sommige gevallen is het wel mogelijk om opnieuw naar de rechter te gaan, om de afspraken van destijds aan te passen. Is er al 15 jaar of langer partneralimentatie betaald, dan kunt u in de meeste gevallen de rechter vragen om de alimentatie te laten eindigen.

Blijft de partneralimentatie altijd gelijk?

Nee, de alimentatiebedragen kunnen veranderen. In principe moet de alimentatie ieder jaar worden verhoogd met de wettelijke indexering. Dat is een inflatiecorrectie die de overheid jaarlijks vaststelt. Een overzicht van de wettelijke indexering vindt u op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Voor deze jaarlijkse verhoging hoeft u niet naar de rechter; degene die partneralimentatie betaalt is verplicht hiermee rekening te houden. Wanneer de financiële situatie van u of uw ex-partner is veranderd, kunt u de rechter vragen om opnieuw de partneralimentatie vast te stellen. Bijvoorbeeld omdat u of uw ex-partner meer of juist minder verdient dan destijds.

Wat als mijn ex-partner de wettelijke indexering niet betaalt?

Wij raden u aan om uw ex-partner hierover eerst zelf een brief te sturen. Blijft uw ex-partner weigeren de indexering te betalen, dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit is als het ware een deurwaarderskantoor van de overheid, speciaal voor alimentatie. Op de website van het LBIO leest u hier meer over, en kunt u zich aanmelden.

Wat als mijn ex-partner te weinig alimentatie betaalt?

Wanneer de alimentatie door de rechter is vastgelegd, kunt u een deurwaarder inschakelen om de alimentatie te incasseren. Natuurlijk kunnen wij dit ook voor u regelen. Als de achterstand echter niet groter is dan 6 maanden, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit is als het ware een deurwaarderskantoor van de overheid, speciaal voor alimentatie. Op de website van het LBIO leest u hier meer over, en kunt u zich aanmelden.

Moet ik partneralimentatie opgeven aan de Belastingdienst?

Wanneer u partneralimentatie ontvangt, moet u dat inderdaad opgeven aan de Belastingdienst. Ontvangen partneralimentatie wordt namelijk als inkomen gezien, waarover u belasting moet betalen. Betaalt u partneralimentatie, dan kunt u dat als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Meer informatie over belasting en partneralimentatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Wat kost het om partneralimentatie te laten vastleggen of wijzigen?

Omdat ieders financiële situatie anders is, kunnen we hier geen vast bedrag voor noemen. Toch wilt u natuurlijk wel van tevoren weten waar u aan toe bent. Bij Advocatenkantoor Coby Koorn kunt u daarom altijd vooraf een vaste prijs afspreken. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over de prijzen die wij hanteren, de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de behandelkosten van de rechtbank vindt u op de pagina Prijzen. U kunt ook geheel vrijblijvend online een offerte aanvragen.