Scheiden

Scheiden

Een scheiding is een belangrijk moment in uw leven. Aan de ene kant is de keuze om te gaan scheiden een emotionele beslissing, maar tegelijkertijd moeten er ook allerlei ‘zakelijke’ afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u een advocaat hebt bij wie u zich op uw gemakt voelt. Iemand die goed kan luisteren, maar ook precies weet welke zaken er geregeld moeten worden. Of u nu samen met uw ex-partner bij ons komt of alleen, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Soms betekent dat een goed gesprek met u en uw ex-partner. Maar als de situatie onhoudbaar is geworden, gaan we voor u natuurlijk zo snel mogelijk naar de rechter.

Omdat alle echtscheidingen verschillend zijn, kunnen we op onze site niet alle mogelijkheden behandelen. Daarom vindt u hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wat is een echtscheiding?

Bij een echtscheiding beëindigt u het huwelijk met uw partner. Daardoor worden alle juridische banden die u met elkaar had, verbroken. Wanneer u eenmaal gescheiden bent, is het mogelijk om opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Moet een echtscheiding per se door een advocaat worden aangevraagd?

Een echtscheiding wordt aangevraagd door een verzoekschrift aan de rechtbank te sturen. Dit moet altijd door een advocaat gebeuren. Ook wanneer u uw echtscheiding zou regelen via een bemiddelaar of scheidingsmakelaar, moet het verzoekschrift door een advocaat worden ingediend. Wij adviseren daarom altijd om direct naar een advocaat te gaan; op die manier kan de scheiding in één keer worden geregeld.

Moet mijn partner toestemming geven om te kunnen scheiden?

Nee, er is geen toestemming van uw partner nodig. U kunt altijd een echtscheiding aanvragen, ook als uw partner (nog) niet wil scheiden.

Hoe lang moet je getrouwd zijn om te kunnen scheiden?

Dat maakt niks uit. U kunt op elk moment een echtscheiding aanvragen.

Moet ik verhuizen als ik ga scheiden?

Dat hangt helemaal van de situatie af. Als u een huurwoning hebt, wordt er allereerst gekeken of u kinderen hebt. De ouder bij wie de kinderen blijven wonen, mag namelijk in de meeste gevallen in de woning blijven. Zijn er geen kinderen, dan wordt er gekeken naar wie de woning het beste kan blijven betalen, of wie het snelste een andere woning zou kunnen vinden. Hebt u een koopwoning, dan moet er worden gekeken wie de hypotheek kan blijven betalen. Als u en uw ex-partner allebei de hypotheek niet alleen kunnen betalen, zal de woning moeten worden verkocht.

Hoe vaak kan ik mijn kinderen blijven zien?

Als u gaat scheiden zijn er voor wat betreft de kinderen in principe drie mogelijkheden. U kunt samen met uw ex-partner afspreken dat u de zorg voor kinderen helemaal gelijk deelt. De kinderen wonen dan om en om bij u en uw ex-partner. Zo'n afspraak heet een co-ouderschap. Is een co-ouderschap geen mogelijkheid (bijvoorbeeld omdat één van u minder vaak thuis kan zijn dan de ander), dan worden de kinderen aan u of aan uw ex-partner toegewezen. Dat betekent dat de kinderen bij één ouder wonen, en af en toe contact hebben met de andere ouder. Hoe vaak dat is, kunt u zelf afspreken, of door de rechtbank laten vastleggen. Meestal is het uitgangspunt dat de kinderen een weekend per 14 dagen bij de andere ouder zijn. De ouders houden wel gewoon gezamenlijk gezag over de kinderen. Alleen in bijzondere situaties kunt u de rechtbank vragen om eenhoofdig gezag over de kinderen te krijgen. In dat geval worden de kinderen volledig aan uw zorg toegewezen. U hoeft dan niet langer met uw ex-partner te overleggen over bijvoorbeeld de schoolresultaten. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Ouderlijk gezag.

Hoe hoog is de alimentatie?

De hoogte van de alimentatie is van veel factoren afhankelijk. Op de pagina's Kinderalimentatie en Partneralimentatie kunt u hier meer over lezen.

Hoe moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld?

Dat ligt eraan of u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Als dat zo is, staat in de huwelijkse voorwaarden hoe de bezittingen en schulden moeten worden verdeeld. Hebt u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval zijn alle bezittingen en schulden van u gezamenlijk. Dat geldt niet alleen voor de bezittingen die een van u tijdens het huwelijk heeft aangeschaft, maar ook voor de bezittingen die u en uw partner al voor het huwelijk hadden. Voor schulden geldt precies hetzelfde.

Voor zover er bezittingen en schulden verdeeld moeten worden, moet dat zo eerlijk mogelijk gebeuren. Dat betekent dat de totale waarde van de bezittingen en schulden die u na de echtscheiding overhoudt, ongeveer gelijk moet zijn aan de waarde van de bezittingen en schulden die uw partner na de echtscheiding overhoudt. Wanneer dat niet het geval is, zal degene die meer heeft ontvangen ter compensatie een geldbedrag aan de ander moeten betalen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden?

Als u gaat scheiden krijgt uw ex-partner in principe de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk hebt opgebouwd, en omgekeerd. Maar u kunt natuurlijk ook andere afspraken maken. Op onze pagina Pensioenverdeling kunt u hier meer over lezen.

Hoe lang duurt het om te scheiden?

Daar is geen algemeen antwoord op te geven. Hoe snel u kunt scheiden is erg afhankelijk van hoe snel u en uw ex-partner het eens kunnen worden over bijvoorbeeld de alimentatie of de verdeling van de bezittingen en schulden. Dreigt de scheiding lang te gaan duren, dan kunt de rechter vragen om tijdelijke afspraken vast te leggen in afwachting van de definitieve scheiding. Zulke tijdelijke afspraken worden voorlopige voorzieningen genoemd. Op die manier kunt u bijvoorbeeld alvast laten vastleggen wie er tijdens de scheiding in de woning mag blijven, of hoeveel alimentatie er voorlopig betaald moet worden.

Wat kost een echtscheiding?

Omdat iedere scheiding anders is, kunnen we hier geen vast bedrag voor noemen. Toch wilt u natuurlijk wel van tevoren weten waar u aan toe bent. Bij Advocatenkantoor Coby Koorn kunt u daarom altijd vooraf een vaste prijs afspreken. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over de prijzen die wij hanteren, de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de behandelkosten van de rechtbank vindt u op de pagina Prijzen. U kunt ook geheel vrijblijvend online een offerte aanvragen.