Ontslag

Ontslag

Wanneer u wordt ontslagen staat uw wereld op z'n kop. Waarschijnlijk zit u met een hoop vragen: waar moet ik nu van rondkomen? Mag ik wel zomaar ontslagen worden? En op hoeveel vergoeding heb ik recht? Bij ontslag is het verstandig om snel een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Die kan voor u controleren of uw ontslag wel is toegestaan, en welke ontslagvergoeding uw werkgever u hoort uit te betalen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over ontslag. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Mag ik zomaar worden ontslagen?

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan; daarvoor moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met het bedrijf, en uw werkgever uw salaris niet meer kan betalen. Maar ook wanneer u uw werk niet goed doet, of wanneer u zo'n groot conflict hebt met uw werkgever, dat u eigenlijk niet meer normaal kunt werken. Uw werkgever is verplicht de reden van uw ontslag te melden, zodat u of uw advocaat kan controleren of het ontslag terecht is. Bent u het niet eens met uw ontslag, dan heeft uw werkgever toestemming nodig van het UWV of van de rechter. Alleen wanneer u in uw proeftijd wordt ontslagen, is die toestemming niet nodig.

Moet ik akkoord gaan met mijn ontslag?

Stel dat u op zich akkoord bent met uw ontslag. Bijvoorbeeld omdat het erg slecht gaat met het bedrijf, en uw werkgever u gewoon niet langer kan betalen. Ook in dat geval kunt u dan het beste een advocaat inschakelen. Die kan samen met u controleren of het ontslag volgens de regels is, en of u de juiste ontslagvergoeding krijgt. Ook kan uw advocaat helpen om alle afspraken goed op papier te zetten, zodat u geen problemen krijgt wanneer u een uitkering aanvraagt.

Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Wanneer u wordt ontslagen hebt u meestal recht op een WW-uitkering. Daaraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. U moet bijvoorbeeld jonger zijn dan 65 jaar. Ook moet u minimaal 5 werkuren per week verliezen, of, als u minder dan 10 uur per week werkte, minimaal de helft van uw uren. Ook moet u minimaal een half jaar hebben gewerkt in de 36 weken voordat u werd ontslagen. Het ontslag mag bovendien niet uw eigen schuld zijn. Wordt u bijvoorbeeld ontslagen omdat u zich hebt misdragen, of hebt u zelf ontslag genomen, dan kunt u geen WW-uitkering krijgen.

Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

De hoogte van uw ontslagvergoeding is van een aantal factoren afhankelijk. Zo wordt er rekening gehouden met uw leeftijd, hoe lang u al in dienst was bij uw werkgever, en wat de reden van het ontslag is. Voor meer informatie kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Moet ik belasting betalen over mijn ontslagvergoeding?

Over uw ontslagvergoeding betaalt u gewoon inkomstenbelasting, net als over uw normale salaris. Wanneer u een hoge ontslagvergoeding krijgt, kan het zijn dat u daardoor in een andere belastingschijf valt. U betaalt dan relatief veel belasting. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo kunt u uw ontslagvergoeding laten storten in een verzekering. Die verzekering betaalt vervolgens periodiek aan u uit. Alleen over die uitbetalingen betaalt u dan belasting; voor het geld dat u niet gebruikt betaalt u (voorlopig) niets. Een andere mogelijkheid is dat u het geld onderbrengt in een zogenaamde stamrecht-bv. Die bv kan het geld vervolgens aan u ‘terug’ lenen, of het gebruiken als startkapitaal voor een door u op te zetten bedrijf. Het gebruik van zo‘n stamrecht-bv brengt wel veel verplichtingen met zich mee. Zo moet er tussen u en de bv een stamrechtovereenkomst worden gesloten, moet de bv een administratie voeren en moet er jaarlijks aangifte worden gedaan. Een stamrecht-bv is daarom alleen interessant bij ontslagvergoedingen vanaf € 25.000,-. Voor meer informatie over ontslagvergoedingen en de belasting daarover, raden wij u aan contact op te nemen met een advocaat of een belastingadviseur.

Mag ik worden ontslagen terwijl ik zwanger ben?

Nee, dat mag niet. Uw werkgever mag u ook niet ontslaan omdat hij denkt dat u zwanger wil worden. En ook tijdens uw zwangerschapsverlof en de eerste 6 weken daarna mag u niet worden ontslagen. Wanneer u een tijdelijk contract hebt, dan mag uw zwangerschap geen reden zijn om uw contract niet te verlengen. De enige uitzondering waarbij u wel mag worden ontslagen terwijl u zwanger bent, is wanneer het te slecht gaat met het bedrijf. In dat geval moet uw werkgever toestemming hebben van het UWV of van de rechter om u te mogen ontslaan.

Mag ik worden ontslagen terwijl ik ziek ben of arbeidsongeschikt?

In principe mag u pas worden ontslagen wanneer u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever heeft daarvoor toestemming nodig van het UWV. Alleen in bepaalde situaties mag u al binnen 2 jaar ontslagen worden. Bijvoorbeeld als u pas ziek bent geworden nadat de ontslagaanvraag is ingediend, of wanneer u volgens het UWV niet meewerkt aan uw re-integratie. Ook kan er in uw CAO zijn bepaald dat u eerder mag worden ontslagen. Bovendien kunt u worden ontslagen wanneer het te slecht gaat met het bedrijf. In dat geval moet uw werkgever toestemming hebben van het UWV of van de rechter om u te mogen ontslaan.

Welke opzegtermijn geldt er bij ontslag?

De opzegtermijn voor uw werkgever staat meestal in uw CAO vermeld. Staat dat er niet in, of valt u niet onder een CAO? Dan is de opzegtermijn afhankelijk van hoe lang u in dienst bent geweest. Voor iedere 5 jaar die u in dienst bent geweest, geldt voor uw werkgever een opzegtermijn van 1 maand, met een maximum van 4 maanden. Wanneer u zelf ontslag neemt, moet u dat in principe 1 maand van te voren aan uw werkgever laten weten. In uw contract kan echter een andere termijn zijn opgenomen.