Proeftijd

Proeftijd

Bij een arbeidscontract hebt u vaak te maken met een proeftijd. Dat is een soort kennismakingsperiode waarin uw werkgever en u kunnen kijken of er een goede samenwerking is. Is dat niet zo, dan kunnen u of uw werkgever het contract opzeggen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over proeftijd. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe lang is de proeftijd?

De lengte van de proeftijd moet door uw werkgever schriftelijk worden vastgelegd. Bij een tijdelijk contract dat korter duurt dan zes maanden mag vanaf 2015 geen proeftijd meer worden afgesproken. Bij een tijdelijk contract dat korter duurt dan twee jaar of een tijdelijk contract waarbij geen einddatum is afgesproken, mag de proeftijd maximaal 1 maand duren, tenzij er in de CAO een andere afspraak is gemaakt. In dat geval mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren. Bij een vast contract of een tijdelijk contract dat langer duurt dan twee jaar, mag de proeftijd sowieso maximaal 2 maanden duren.

Is proeftijd verplicht?

Nee. Hoewel in de meeste contracten een proeftijd wordt opgenomen, is dat niet verplicht.

Mag ik worden ontslagen tijdens de proeftijd?

Ja, uw werkgever kan u tijdens uw proeftijd per direct ontslaan. Daarvoor is geen toestemming nodig, en geldt ook geen opzegtermijn. Ook hoeft uw werkgever hierbij niet direct een reden te geven. Wanneer u er naar vraagt, moet uw werkgever wel alsnog een reden geven.

Heb ik een proeftijd als mijn uitzendopdrachtgever mij in dienst neemt?

Wanneer u eerst als uitzendkracht hebt gewerkt, en daarna bij uw opdrachtgever in dienst komt, telt de periode die u als uitzendkracht hebt gewerkt mee bij uw proeftijd. Zou de maximale proeftijd normaal gesproken 2 maanden zijn, maar hebt u al 1 maand als uitzendkracht gewerkt, dan blijft er dus maximaal 1 maand proeftijd over. Dat geldt trouwens alleen wanneer u in uw proeftijd dezelfde werkzaamheden uitvoerde als in uw nieuwe dienstverband.

Heb ik recht op vakantiegeld tijdens mijn proeftijd?

Tijdens uw proeftijd gelden dezelfde financiële afspraken als na uw proeftijd. U hebt dus recht op hetzelfde salaris. Bouwt u normaal gesproken vakantiegeld op over uw salaris, dan bouwt u dat ook op tijdens uw proeftijd.