Tijdelijk contract

Tijdelijk contract

In sommige functies kunt u niet direct een vast contract krijgen, maar biedt uw werkgever eerst een tijdelijk contract. Zo'n tijdelijk contract wordt ook wel een contract voor bepaalde tijd genoemd. Wanneer een tijdelijk contract afloopt, zijn er drie mogelijkheden. Zo kan uw werkgever u opnieuw een tijdelijk contract aanbieden, of u een vast contract aanbieden. Gebeurt dat allebei niet, dan is uw dienstverband afgelopen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over tijdelijke contracten. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe eindigt een tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract eindigt automatisch op de einddatum die in het contract wordt genoemd. Officieel heet dit dat het contract van rechtswege eindigt. Uw werkgever heeft daarvoor geen toestemming nodig van bijvoorbeeld de rechter of het UWV. Wel is uw werkgever sinds 2015 verplicht om u minimaal een maand voor afloop van het contract te laten weten of het contract verlengd zal worden of niet.

Moet mijn werkgever mij een nieuw contract bieden?

Nee, dat hoeft niet. Natuurlijk mag uw werkgever u wel een nieuw contract aanbieden, maar dat is geen verplichting. Krijgt u geen nieuw contract, dan hoeft uw werkgever u hiervoor geen reden te geven.

Hoe vaak kan ik een tijdelijk contract krijgen?

Uw werkgever mag u een aantal keren achter elkaar een tijdelijk contract geven. Maar hebt u langer dan 3 jaar gewerkt of zijn er vier tijdelijke contract telkens binnen 3 maanden na elkaar afgesloten, dan ontstaat er automatisch een vast dienstverband. Wanneer er op uw contract een CAO van toepassing is, kunnen daarin andere afspraken zijn opgenomen.

Kan ik een tijdelijk contract opzeggen?

In principe geldt een tijdelijk contract voor de hele periode die in het contract staat. Alleen in uw proeftijd kunt u het contract opzeggen. Hebt u geen proeftijd of is de proeftijd verstreken, dan kunt u ontslag op staande voet nemen. Daarvoor hebt u wel een goede reden nodig, bijvoorbeeld als uw werkgever u seksueel lastigvalt. Zonder goede reden kunt u een tijdelijk contract niet tussentijds opzeggen, tenzij u dat van te voren met uw werkgever hebt afgesproken. Die afspraak moet dan in het contract zijn opgenomen. In dat geval moet u zich wel aan de geldende opzegtermijn houden.