Vakantiedagen & vakantiegeld

Vakantiedagen & vakantiegeld

Als u in loondienst werkt, hebt u recht op vakantiedagen waarbij uw salaris wordt doorbetaald. Ook hebt u recht op vakantiegeld. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over vakantiedagen en vakantiegeld. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

U hebt wettelijk per jaar recht op 4 keer het aantal dagen dat u wekelijks werkt. Bij een volledige baan van 5 dagen per week hebt u dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werkt u geen volledige dagen, dan wordt gekeken naar het aantal uur dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 20 uur per week, dan hebt u dus recht op 80 vakantie-uren. Tijdens uw vakantiedagen of -uren moet uw loon gewoon worden doorbetaald. Wanneer u maar een gedeelte van het jaar werkt, hebt u alleen voor dat gedeelte recht op vakantiedagen of -uren. Natuurlijk kan het zo zijn dat u meer vakantiedagen krijgt dan het wettelijk minimum. Bijvoorbeeld omdat dat in uw contract is geregeld, of omdat dat in uw CAO is afgesproken.

Mag ik zomaar vakantiedagen opnemen?

Nee, daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. U moet uw werkgever om toestemming vragen om vakantie op te nemen. Uw werkgever moet dan binnen 2 weken aangeven of er bezwaar is tegen uw vakantie. Is er geen bezwaar of reageert uw werkgever niet op tijd, dan mag u vakantie nemen. Als uw werkgever het niet eens is met uw vakantie, moet daar wel een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat er in uw beroep een collectieve vakantie is ingesteld (zoals in het onderwijs of de bouw), of omdat daarover afspraken staan in uw contract. Een andere reden kan zijn, dat uw vakantie grote problemen zou opleveren voor de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld omdat uw collega in dezelfde periode vakantie heeft, en daardoor uw afdeling onbemand zou zijn.

Ben ik verplicht vakantiedagen op te nemen?

Nee, u bent niet verplicht uw vakantiedagen op te nemen. De vakantiedagen waarop u minimaal recht hebt, zijn echter maar beperkt geldig. Vanaf 1 januari 2012 moet u ze opnemen binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarin u de vakantiedagen hebt opgebouwd. Daarna komen uw vakantiedagen te vervallen. Krijgt u extra vakantiedagen, dan mag u die langer ‘opsparen’. Gespaarde ‘extra’ vakantiedagen blijven 5 jaar geldig; daarna vervallen ze.

Mag ik gespaarde vakantiedagen laten uitbetalen?

Ja, als uw werkgever u daarvoor toestemming geeft, mag u overgebleven vakantiedagen laten uitbetalen. Dat geldt alleen voor de opgespaarde extra vakantiedagen. De vakantiedagen waarop u ieder jaar minimaal recht hebt, moet u opnemen. Ook is uw werkgever niet verplicht om gespaarde vakantiedagen uit te betalen. Net zoals u niet verplicht bent om gespaarde vakantiedagen te verkopen.

Op hoeveel vakantiegeld heb ik recht?

U hebt recht op 8% vakantiegeld over uw bruto jaarsalaris. Dit vakantiegeld wordt eenmaal per jaar uitbetaald, meestal eind mei of begin juni. Het kan ook zijn dat uw vakantiegeld per maand wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld omdat dat is afgesproken in uw contract of in uw CAO. Ook bij uitzendwerk, vakantiewerk wordt het vakantiegeld meestal per maand uitbetaald. Staan er geen bijzondere afspraken over het vakantiegeld in uw contract of in uw CAO, dan moet uw werkgever het vakantiegeld dus in mei of juni uitbetalen.