Bewind & curatele

Bewind & curatele

Soms zijn mensen niet in staat om volledig voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze psychiatrisch patiënt zijn, of dementeren. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, of dat er grote schulden ontstaan, kan de rechter een bewindvoerder of curator benoemen. Die neemt dan de financiële administratie over, en eventueel ook andere taken. Zo'n verzoek kunt u namens uzelf indienen, maar ook voor iemand anders.

Bent u op zoek naar een professioneel bewindvoerder of curator? Wij verzorgen deze werkzaamheden niet zelf, maar verwijzen u graag door naar Saulute. Dit bedrijf is voortgekomen uit Advocatenkantoor Coby Koorn met dezelfde persoonlijke aandacht en kleinschalige opzet.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over bewindvoering en curatele. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en curatele?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Iemand die onder bewind wordt gesteld, mag niet meer zelfstandig beslissen over de goederen en gelden die onder bewind staan. Curatele is een zwaardere oplossing, voor mensen die behalve hun financiële belangen ook hun andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Deze ingrijpende maatregelen wordt genomen wanneer iemand de gevolgen van zijn handelen niet kan overzien. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt dan ook handelingsonbekwaam verklaard. Vrijwel alle beslissingen moeten in zo‘n geval door de curator worden genomen.

Wie kan bewindvoering of curatele aanvragen?

De aanvraag kan allereerst door de persoon worden gedaan om wie het gaat. U kunt dus bewindvoering of curatele voor uzelf aanvragen. Maar ook iemands partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen een aanvraag doen, zoals ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten. In speciale gevallen kan de bewindvoering of curatele ook worden aangevraagd door de officier van Justitie. Bijvoorbeeld omdat degene om wie het gaat geen levende familie meer heeft, of wanneer de familie goede redenen heeft om de aanvraag niet zelf te doen.

Kan ik gedwongen onder bewind worden gesteld of onder curatele worden geplaatst?

Ja, dat kan. Bij het beoordelen van de aanvraag zal de rechter uiteraard aandacht besteden aan uw eigen wensen. Maar als de rechter het in uw belang vindt dat u onder bewind wordt gesteld of onder curatele wordt geplaatst, kan dit tegen uw wil worden opgelegd.

Wie mag er bewindvoerder of curator worden?

Iedereen die meerderjarig is kan - als hij dat wil - tot bewindvoerder of curator worden benoemd. Bij het aanvragen van een bewindvoering of curatele mag u hiervoor dan ook zelf iemand voordragen. In principe zal de rechter deze voorkeur volgen, tenzij er goede redenen zijn om die persoon niet te benoemen. Een curator mag bijvoorbeeld niet zelf onder curatele staan, en een bewindvoerder mag niet in staat van faillissement verkeren. Wanneer er geen familielid, vriend of kennis bereid is om als bewindvoerder of curator op te treden, of wanneer dat niet gewenst is, kan de rechter een professioneel bewindvoerder of curator benoemen.

Wat kost een bewindvoering of curatele?

De vergoedingen voor bewindvoering en curatele zijn landelijk vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. U kunt de geldende tarieven bekijken via de website www.rechtspraak.nl.