Raamovereenkomst mediation

Raamovereenkomst mediation

Bent u werkzaam als mediator, dan is het prettig om met een vaste advocaat samen te werken die door u opgestelde convenanten en vaststellingsovereenkomsten kan laten vastleggen in een gerechtelijke uitspraak. Voor zulke situaties kunt u een raamovereenkomst met ons sluiten, zodat u elke casus op basis van dezelfde voorwaarden en tegen een vaste prijs bij ons kunt onderbrengen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over onze raamovereenkomst voor mediators. Bent u benieuwd wat wij voor uw praktijk kunnen betekenen, of hebt u vragen waarop u op onze website geen antwoord vindt? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Hoe werkt een raamovereenkomst voor mediators?

In een raamovereenkomst leggen wij vast op welke wijze wij door u opgestelde convenanten en vaststellingsovereenkomsten namens uw cliënten kunnen laten vastleggen in een gerechtelijke uitspraak. We spreken onder andere af welke bewijsstukken we daarvoor nodig hebben, op welke manier u uw gegevens kunt aanleveren en welke kosten wij u in rekening brengen. Die afspraken leggen we na een goed gesprek eenmalig voor u vast, en gelden vanaf dat moment voor alle opdrachten die u ons verstrekt. Als mediator weet u van tevoren dus precies waar u aan toe bent en met welke kosten u rekening moet houden. Wilt u ons een nieuwe opdracht verlenen, dan hoeft u alleen maar te verwijzen naar de raamovereenkomst en de benodigde informatie aan te leveren. Daarna kunnen we direct voor u aan de slag.

Welke kosten worden aan de mediator berekend?

Wanneer een van uw cliënten gebruik maakt van mediation op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand u een vergoeding voor de kosten die u moet maken om het gesloten convenant of de vaststellingsovereenkomst te laten vastleggen in een gerechtelijke uitspraak. Deze vergoeding wordt de afhechtingstoeslag genoemd. Wanneer u een raamovereenkomst met ons sluit, berekenen wij u voor het vastleggen van door u opgestelde convenanten of vaststellingsovereenkomsten een honorarium ter hoogte van die afhechtingstoeslag. U betaalt dus altijd hetzelfde bedrag, op basis van de op dat moment geldende afhechtingstoeslag. Naast dit honorarium belasten wij de aan ons voor uw zaak in rekening gebrachte kosten (zoals griffierechten of legeskosten) aan u door.

Wat als mijn cliënten geen recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Dat maakt voor ons niet uit. Wij berekenen u als honorarium altijd het bedrag dat de Raad voor Rechtsbijstand als afhechtingstoeslag zou vergoeden, als uw cliënten wél voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking zouden komen. Of en hoe u onze kosten in zo'n geval aan uw cliënten doorbelast, is volledig aan u.