Disclaimer

Disclaimer

Aan het gebruik van deze site zijn de onderstaande gebruikersvoorwaarden gesteld. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruikersvoorwaarden kennis genomen te hebben, en deze te hebben aanvaard.

De informatie die op deze website wordt gegeven is van algemene aard. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Advocatenkantoor Coby Koorn geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die is ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de informatie op deze website, noch als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website.

Voor zover deze website hyperlinks naar andere websites bevat, staat Advocatenkantoor Coby Koorn niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.