Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachten over ons kantoor kunt u per telefoon, brief, e-mail of fax aan ons richten. Nadat uw klacht is geregistreerd, zal de betrokken medewerker binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Vervolgens proberen wij binnen 4 weken een oplossing voor het geschil te bereiken. Bent u het niet eens met de oplossing die wij u aanbieden, dan kunt u een second opinion vragen aan onze klachtenfunctionaris. Wanneer u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kunt komen, kunt u de kwestie voorleggen aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarvoor hoeft u trouwens niet per sé de uitkomst van onze interne klachtenprocedure af te wachten; u kunt op ieder moment de Nederlandse Orde van Advocaten inschakelen.