Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer u onvoldoende inkomen hebt om zelf een advocaat te kunnen betalen, hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. U komt dan in aanmerking voor een ‘toevoeging’. In dat geval betaalt u ons slechts eenmalig een eigen bijdrage. De rest van ons honorarium wordt door de overheid aan ons betaald.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is in een aantal categorieën onderverdeeld. In de meeste gevallen zult u voor een reguliere toevoeging in aanmerking komen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het soort zaak. Voor procedures binnen het personen- en familierecht (echtscheiding, verbreking samenleving, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, voogdij en omgangsregelingen) geldt een aparte toevoeging. Wilt u het juridische probleem dat u hebt via bemiddeling oplossen, dan komt u in aanmerking voor een mediationtoevoeging. Hoeft er voor uw geschil niet geprocedeerd te worden, maar wilt u een uitvoerig advies van een advocaat? Dan komt u in aanmerking voor een Lichte Advies Toevoeging. Ook binnen de Lichte Advies Toevoegingen geldt voor geschillen binnen het personen- en familierecht een aparte toevoeging. Meer informatie over het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand en de diverse categorieën die worden gehanteerd, vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

De tarieven en inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden elk half jaar opnieuw vastgesteld. U kunt de actuele overzichten hieronder downloaden als PDF-bestand.

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, is het bij de meeste gemeenten mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor uw eigen bijdrage. Vaak betaalt de gemeente de eigen bijdrage dan rechtstreeks aan ons, zodat u zelf niets hoeft voor te schieten.